RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
ONDERNEMINGSRECHT

In het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek is de regelgeving neergelegd met betrekking tot Besloten Vennootschappen, Naamloze Vennootschappen, bestuurders, aandeelhouders, raad van commissarissen en de spelregels om een onderneming te laten functioneren.

Een interessant stuk wetgeving, waaraan in de pers vaak aandacht besteed wordt als de bestuurders van een vennootschap privé aansprakelijk worden gesteld of als een onderneming wordt overgenomen door een vijandig bod op de aandelen.

Ook de positie van de (ex-) bestuurder bij faillissement komt aan de orde.

Het is ook hier beter te voorkomen dan te genezen: advisering door uw advocaat kan u behoeden voor kostbare misstappen

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013