RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
ARBEIDSRECHT

Het is in iedere onderneming belangrijk om afspraken tussen werkgever en werknemer goed vast te leggen.

De wet kent een grote variëteit aan contracten, en dit rechtsgebied is zeer sterk in ontwikkeling.
Arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en managementovereenkomsten, moeten goed, duidelijk en eenduidig geformuleerd zijn. Ontstaat er een conflict tussen werkgever en werknemer, dan moet dat geschil zo snel en efficiënt mogelijk opgelost worden, zonodig door een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter.

Daarnaast kan mr. Van Hevele u bijstaan in een ontslagprocedure via het UWV.

Advocatenkantoor Den Hollander beschikt over de know how om u terzake deskundig bij te staan.

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013