RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
NALATENSCHAPPEN

De bij uitstek deskundige om u te adviseren over uw testament, erven en schenken, is in Nederland de notaris.
Geschillen over nalatenschappen zijn echter niet zeldzaam, soms over de uitleg van een testament, maar veel vaker over nalatenschappen, die niet bij testament zijn geregeld.

Mr. Van Hevele beschikt over een ruime ervaring om u in dit soort zaken de juridische steun te bieden om tot een passende oplossing te geraken, zowel buiten rechte als via de rechter.

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013