RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
STRAFRECHT

Het strafrecht is een van de meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het recht. Denkt u maar aan de roemruchte zaken als Puttense moordzaak, waar naar achteraf is gebleken twee verdachten ten onrechte zijn veroordeeld, of de zaak Lucia de B. 

In het strafrecht is de advocaat bij uitstek in zijn element om tegenwicht te bieden tegen politie en Officier van Justitie, waarbij de advocaat de door de wet geboden mogelijkheden (talloze formaliteiten!) optimaal gebruikt om zijn cliënt recht te laten wedervaren; vrijspraak is uiteraard het maximum haalbare maar ook kan de advocaat zich inzetten om een strafsoort of een strafmaat te bepleiten die voor zijn cliënt (en diens gezin) passend is en die bijvoorbeeld niet leidt tot het verlies van werk. 

Mr. L.E. van Hevele heeft sedert enkele decennia ervaring met het strafrecht en is graag bereid u met raad en daad terzijde te staan.

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013